OVER ONS

OVER ONS

BOKS FILOSOFIE

Wassily Kandinsky zei: ‘There is no must in art, because art is free’ en BOKS deelt deze opvatting. Wij leren jongeren niet de les, maar geven hen middelen om zelf kunst te creëren. Is het niet doordat autodidacten meer vrijheid genieten, zij eerder tot nieuwe inzichten komen in de kunsten? Zo was bijvoorbeeld Mark Twain een autodidact en die wordt ook wel als de vader van de literatuur gezien. Jimi Hendrix was een van de beroemdste gitaarspelers, maar kon geen muzieknoten lezen. En zo nog vele anderen. Iemand maakt, en de ander vindt het mooi: zo simpel is kunst.

Aandacht is het sleutelwoord. Alles wat aandacht krijgt, groeit. We zijn ervan overtuigd dat aandacht geven aan jongeren en hun talentontwikkeling de basis is voor inclusie, creatief vermogen en zelfbewustzijn. Nieuw aanwas van publiek en jonge makers vanuit de Utrechtse wijken naar het culturele centrum is van groot belang en toegevoegde waarde. Ook vanuit het perspectief van de grote podia, want zonder een constante aanwas van nieuw publiek en nieuwe makers is er immers een beperkt bloeiend cultureel veld.

Kunst en cultuur zijn een smeermiddel voor de samenleving. Ze smeden verbanden tussen wijken en de centrale stad, tussen de jongerencultuurhuizen in de wijken en stedelijke instellingen in het centrum. Voor professionele makers kan een onbevangen publiek uit de wijken een verademing zijn. De magie van de kunsten en de verwondering die dit teweeg kan brengen is in de wijken veel beter zichtbaar dan bij een publiek dat heel veel gezien heeft. BOKS legt uiteindelijk de fundamenten waarop de vertrouwensbasis ontstaat die jonge makers nodig hebben om zich creatief te uiten.

MISSIE

Vanuit het vertrouwen in het talent van jongeren en de overtuiging dat hun creativiteit een toegevoegde waarde heeft voor de Utrechtse samenleving als geheel, en de culturele sector in het bijzonder, werkt het BOKS Jongerencultuurhuis al 14 jaar aan haar missie.

Onze missie is om Utrechtse jongeren hun creatieve talenten te leren ontdekken, ontwikkelen en presenteren. Dat doet BOKS door jongeren de stimulans en de faciliteiten te bieden om zich creatief te uiten. BOKS schept letterlijk ruimte(s) waar jonge mensen ontdekken wat cultuur voor hen kan betekenen. Het creëert plekken waar jongeren met al hun verschillende ideeën, vragen, talenten, uitdagingen, achtergronden en mogelijkheden elkaar ontmoeten en versterken in hun vermogen om uiting te geven aan dat wat hen bezighoudt. Cultuurparticipatie is belangrijk voor alle jongeren: het bevordert de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en stimuleert de verbinding met anderen. Cultuurparticipatie door alle jongeren is van belang voor een vitale culturele sector en gemeenschap. Het zorgt voor een gezonde aanwas van nieuwe makers en nieuw publiek en daarmee direct en indirect voor artistieke vernieuwing en voor de versterking van de maatschappelijke relevantie van de culturele sector.

“Het is leuk om dichtbij huis bezig te zijn en me thuis te voelen. Mensen te ontmoeten en te creëren  Dankzij BOKS heb ik dingen gedaan waarvan ik dacht dat ik ze niet kon. Ik heb mezelf en anderen verrast.”

Jongeren hebben de regie
We starten vanuit de belevingswereld, behoeftes en ambities van jongeren. Daar voegen we de inhoudelijke visie van onze artistieke experts aan toe om te komen tot een vernieuwend, uitdagend en aantrekkelijk programma van activiteiten en kansen voor jonge makers.
Samen leren, samen creëren, samen presenteren.

Iedereen is welkom
Onze BOKS locaties zijn verspreid over Utrecht.  Je vindt ons in de wijken Kanaleneiland, Overvecht en Leidsche Rijn. Ook komen we op scholen, podia en wijkevenementen langs. We werken met een gedreven team samengesteld uit een mix van jonge peer-educators en ervaren professionals die iedereen welkom heet en betrekt. BOKS werkt vanuit een inclusieve mentaliteit, en stimuleert samenwerkingen tussen verschillende soorten mensen en levensopvattingen. Samen kom je verder.

BOKS Community
BOKS staat voor ontmoeting: het is een gemeenschap waar jonge makers kunnen ontwikkelen en groeien. We stimuleren samenwerking en uitwisseling tussen jongeren en instellingen wijk- en stedeljkniveau. We ontwikkelen duurzame partnerschappen en geloven in de (op)bouwende kracht van een gemeenschap, oftewel onze BOKS community. Cultuur verbindt en maakt gelukkig.

Onze missie is om Utrechtse jongeren hun creatieve talenten te leren ontdekken, ontwikkelen en presenteren. 

ORGANISATIE

ORGANISATIE

In 2007 startte BOKS Jongerencultuurhuis haar activiteiten onder de vlag van Stichting Culturele Voorzieningen Utrecht.
In 2008 is Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland als onafhankelijke stichting verder gegaan onder de officiële naam Stichting Cultuurhuis Kanale­neiland. Altijd heeft de stichting het bevorderen en prikkelen van jongerentalent als focus gehad, ook voor hen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. Iedereen verdient het om dichtbij hun huis mee te kunnen doen aan cultuur, en altijd met plezier, respect en kwaliteit.

Vanaf 2020 gaan we verder onder de vlag BOKS Jongerencultuurhuis: de plek voor jong talent in Utrecht. Onder de BOKS Jongerencultuurhuizen vallen de vestigingen in Kanaleneiland en Overvecht, en de BOKS Cultuurspots in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Iedereen die meedoet aan BOKS is onderdeel van onze BOKS Community: een gemeenschap die met elkaar deelt, elkaar verder helpt en inspireert.

Een centraal figuur in onze BOKS Community is de BOKS Cul­tuurcoach.
De Cultuurcoach scout jong talent, damt al te grote ego’s in, is ervaringsdeskundige en vooral een sparringpartner voor jonge makers. De Cultuurcoach geeft ook prakti­sche hulp, monitort de deelnemers, zoekt po­dia en doorstroommogelijkheden, helpt jonge makers bij het starten van hun onderneming, zoekt samenwerkingen tussen de leden en heeft oog voor kruisbestuiving tussen makers en hun dis­cipline. De Cultuurcoach heeft uiteindelijk zicht op toekomstige kansen voor jongeren op het gebied van de doorstroming naar een kunst(vak)opleiding of naar werk.

De Cultuurcoach is het hart van BOKS Jongerencultuurhuis én de vertrouwenspersoon van de jongeren. De BOKS Cultuurcoach  is altijd aanwezig in de vestigingen en programma’s. Er werken meerdere cultuurcoaches bij BOKS, met verschillende achtergronden en specialismen. Een aantal van hen is zelfs doorgestroomd vanuit onze doelgroep.

Het team van Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland stelt zich graag aan je voor!

COACHES & DOCENTEN
 • Angelo Cultuurcoach muziek
 • Quincy Cultuurcoach muziek
 • Zeki
  Zeki Cultuurcoach muziek
 • Shanti
  Shanti Cultuurcoach zang/songwriting
 • Ino
  Ino Cultuurcoach film
 • Arn
  Arn Cultuurcoach film
 • Fenny
  Fenny Cultuurcoach mode
 • Suheda
  Suheda Cultuurcoach dans & beauty
 • Romee
  Romee Cultuurcoach DJ
 • Hosam
  Hosam Cultuurcoach BOKS Bus
BOKS TEAM
RAAD VAN TOEZICHT
 • Michiel van Haren Noman
  Michiel van Haren Noman Raad van Toezicht
 • Peggy Olislaegers Raad van Toezicht
 • Samad Laghmouchi Raad van Toezicht
 • Melody Deldjou Fard
  Melody Deldjou Fard Raad van Toezicht
 • Carmen Lamptey
  Carmen Lamptey Raad van Toezicht
 • Amalia Deekman
  Amalia Deekman Raad van Toezicht
RAAD VAN ADVIES

PARTNERS