Margriet Jongerius

    Mijn naam is Margriet Jongerius. Met genoegen constateer ik ieder jaar, dat het BOKS Jongerencultuurhuis nieuwe jongeren heeft bereikt en de organisatie zich verder heeft ontwikkeld.

    Door het centraal stellen van de jongeren en hun leefwereld inspireren de Cultuurcoaches deelnemers en jonge makers om uitdrukking te geven aan wat hen emotioneel raakt. Het ontdekken van hun creatieve talenten bevordert de groei van een eigen identiteit. Mijn drive is het verbinden van mensen en het ontplooien van een culturele uitdrukkingsvormen draagt hier aan bij. Als voorzitter van de Raad van Toezicht zet ik mij op gepaste afstand van de bestuurder graag in voor het verder uitbouwen van de BOKS Community. Voor nadere informatie over mij, klik hier.